TEKNISK PROJEKTUDFØRSEL

Kontakt os, hvis I skal bruge hjælp til rådgivning, konsulentarbejde
eller CE-mærkning iht. maskindirektivet!

Teknisk projektudførsel

LAD OS TAGE STYRINGEN

Teknisk Projektudførsel ApS har igennem mange år, opbygget en bred erfaring i projektstyring, maskin- og bygningskonstruktion. Både som konsulent for bygherrer, som ingeniør og som projektleder. 

Vælg en projektleder, der har styr på detaljerne, teknisk baggrund, som samler trådene og sørger for, at alle parter arbejder optimalt sammen gennem hele processen. 

Vi kan konsulteres i alle projektets faser. Vi anbefaler rådgivning fra projektets indledende fase, fordi der her kan klarlægges eventuelle fejl og mangler ved budget og skitser, mens projektet stadig er på tegnebrættet. Vi har ligeledes stor erfaring med maskin- og proceskonstruktion og både plandrevet og agil projektledelse. Udover optimering og konsultering i processen følger vi projektet, til sidste brik er lagt som ønsket, og det færdige byggeri overdrages. 

I Teknisk Projektudførsel forpligter vi os til at styre jeres projekt med et overblik og overskud, der kan give jer ro til at fokusere på resultatet. 

Vælg Teknisk Projektudførsel til jeres næste projekt. 

BYGGERÅDGIVNING

Vi tilbyder professionel byggerådgivning i forbindelse med dit byggeprojekt. Vi har erfaring indenfor nybygning, tilbygning og renovering, hvor vi står klar til at hjælpe dig trygt igennem hele processen. Som bygherre får du uvildig og professionel rådgivning og sikrer tryghed og stabilitet i dit byggeprojekt. 

Vi tilbyder følgende ydelser:

  • Indledende møde 
  • Rådgivning ift. idéer, ønsker og behov.
  • Tidsplanlægning af projekt
  • Budgetplanlægning
  • Beregninger af konstruktion, herunder bjælker og vægge.
  • Indhentning af tilbud
  • Gennemgang af tegningsmateriale
  • Gennemgang af kontrakter
  • Kvalitetssikring i byggeprocessen

Kontakt os allerede i dag, for en prisforespørgsel på dit byggeprojekt, eller for at lave en aftale til et indledende møde.​​​​

Teknisk projektudførsel

VORES

KOMPETENCER

Teknisk projektudførsel

DESIGN

2D Rendering

Idegenerering

Håndskitsering

3D Rendering

Diagrammer

Teknisk projektudførsel

DOKUMENTSTYRING

DMS

BOM

PLM

Windchill

SAP

Dynamics AX

Monitor ERP

Teknisk projektudførsel

KVALITETSSTYRING

ISO9001 Standard

Kravspecifikation

Six Sigma

CE-mærkning

Risikoanalyse

Planlægning

PED

Eurocode Standard

Teknisk projektudførsel

PROJEKTLEDELSE

Six Sigma Yellow Belt

Mannaz Project Management

Generel viden om projektledelse

Projektstyring 5S

Teknisk projektudførsel

MATERIALER

Kompositmateriale

Aluminium

Beton

Stål

Rustfrit Stål

Korrison

Plast

Teknisk projektudførsel

KONSTRUKTION

Reservedelskataloger

Ændringsstyring

Styklister

GPS

Tolerance

Bygningskonstruktion

Maskinkonstruktion

Teknisk projektudførsel

METODER

Overfladebehandling

Smedning

Bearbejdning

Rapid prototyping

Svejsning

Arbejdsinstruktioner

Plade forarbejdning

Stål

Termiske behandlinger

Sprøjtestøbning

Vakuumformning

Teknisk projektudførsel

KURSER

Hygiejnekursus & DDS


AutoCAD Plant3D

Lean Six Sigma
Yellow Belt

IKT-leder

Projektledelse KRG 2

CE-mærkning i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF

CASES

Teknisk projektudførsel

CHOCOLATES VALOR
For Aasted A/S

Projektleder for en produktionslinje til Chocolates Valor i Spanien.

Ansvar for et ingeniørteam på 3-5 mand, ansvarlig for kvalitetssikring og komponentbestillinger. Ansvarlig for tidsplan og resursestyring. Kommunikation med interessenter; kunde, værkfører, båndformænd, formproducent og sælger.

Styring af tidsplan, økonomi og resurser.

Balancere projektet ift. kundens kravspecifikation og købskontrakt.

Tavlemøder med montører og produktion.

Kvalitetssikring af ingeniørarbejde, opfølgning med indkøbsafdeling, kundebesøg.

Et produktionsanlæg af den nyeste teknologi til produktion af højkvalitets chokoladetavler.

Et succesfuldt projekt, med et flot resultat – til tiden.


LUNDTOFTE VANDVÆRK
For Krüger Veolia

Ansvarlig for projektering af udbudsmaterialet til den mekaniske og hardwaremæssige del af procesanlægget, samt projekt- og tilsynsleder for modsvarende entrepriser, på Lyngby-Taarbæk Forsynings nye vandværk, Lundtofte Vandværk. 

Et projekt med offentlig interesse og generelt mangle interessenter i projektet; entreprenører, rådgivere og bygherre.  

Opgaver i forbindelse med udførelsen bestod blandt andet af: Overordnet tilsyn i hele udførelsesfasen, revisionsstyring og CE-mærkning af procesanlægget. 

Vandværket blev indviet 02/11-2021 og kan forsyne Lyngby-Taarbæk kommune med 2.000.000m3 drikkevand, årligt. 


VESTAS V236 VÆRKTØJER 
For Teknisk projektudførsel ApS 

Projektleder for værktøjer til håndtering af verdens, på det tidspunkt, største vindmøllevinge. Herunder transport af prototype vinger. 

Ligeledes et projekt med stor offentlig interesse, mange interessenter og en skarp deadline. 

Opgaver: Specificering af værktøjer, leverandørudvælgelse, udbudsproces, udarbejdelse af investeringsanmodninger, indkøbsordrer og tilsyn, samt generelle projektlederopgaver; som håndtering af tidsplan, budget og mødefacilitator. 

V236 prototypen producerede sin første kWh i december 2022. 


BYGGERÅDGIVNING 
Fuglebakken, Odense 

Gennemgang af husets grundlæggende opbygning, inkl. Tilsyn på adressen og analyse af tegningsdokumentation. 

Klarlægning af bærende og ikke-bærende konstruktioner. 

Afsluttet med rapport, der beskriver at de omtalte vægge ikke er bærende og konkluderer, at de kan fjernes. 


ERFARING

PROJEKTLEDER & MASKININGENIØR


Konstruktion af maskiner til produktion af tørtstøbte betonvarer.

Løbende kommunikation med kunden, konstruktion af maskinkomponenter og dialog med værksted omkring udførsel af komponenter.


PROJEKTLEDER


Projektleder med ansvar fra kontraktunderskrivelse til gennemført SAT, på flere store produktionsanlæg til chokoladeprodukter.


Ansvaret for et team på ca. 5-8 kollegaer og et team af montører.


Deltagelse både i tekniske diskussioner, indkøb og tog hånd om økonomi, ressourser, deadlines og kommunikation.

PROJEKTLEDER & MASKININGENIØR


Projektleder for flere projekter, bl.a. det nye Lundtofte vandværk på DTU, samt filterudskiftning på Hellebæk VV og Huholt VV.


Projektleder på flere CE-mærkningsopgaver til HOFOR.

Udarbejdning af overordnet CE-mærkningsmetode, samt afholdelse af CE-mærkningswebinar og interne kurser.


CE-mærkning af flere store vandværksprojekter


Lede et projektteam med det formål at projektere et vandværk. Aflevere projektmateriale og deltage i udbud. Løbende dialog med entreprenører, rådgivere og bygherre samt tilsyn med arbejdet.


Lede udskiftningen af filtermateriale på flere vandværker, uden at kompromittere forsyningssikkerheden.


Projektering af vandværker, eksempelvis det nye Frederiksberg Vandværk, herunder PID, rørføring og enkelte gange indkøb af komponenter.

BYGGERÅDGIVNING

Ved Jakob Weber Therkildsen

PROJEKTLEDER & BYGNINGSINGENIØR


Ledelse af flere nybyggeri-projekter i Gartnerbyen i Odense V og opførelse af erhvervsdomicilet Novitas i Odense SØ med fokus på tidsplanlægning, kontrahering, økonomi og kvalitetssikring af byggeriet.


Byggerådgivning af små som store projekter ifm. nybygning, tilbygning og renovering med rådgivning indenfor bærende konstruktioner samt beregning af bjælker og søjler. 


Bygherrerådgivning i bredt omfang af diverse byggeprojekter med fokus på styring af processerne. Kortlægning af idéer, ønsker og behov samt planlægning af tid, økonomi og kvalitet. Herunder gennemgang af tilbud, projektmateriale og tilsyn af kvalitet i byggeperioden. 

KONTAKT

Mangler du hjælp til din projektstyring, søger du sparring eller har du brug for at der er en der overtager projektet? Tøv ikke med at kontakte os.

TEKNISK PROJEKTUDFØRSEL APS
Kasper Stenumgaard
Falen 45, 5000 Odense C
Kasper@tekniskprojektudforsel.dk
+45 61 70 17 67
CVR: 42864773

Teknisk projektudførsel

NAVN

EMAIL

BESKED


Success

Your form submitted successfully!